Дисципліни

Дисціпліни, що викладаються на кафедрі:

  • «Хірургічна стоматологія» студентам 3, 4 та 5 курсів стоматологічного факультету
  • «Основи стоматології» студенатм 5 курсу, які навчаються за спеціальностями: «Лікувальна справа», «Педіатрія» та «Медико-профілактична справа»
  • лікарі-інтерни за спеціальністю «Стоматологія»