4-й курс

Формою підсумкового контролю успішності вивчення дисциплини «Хірургічна стоматологія» на ІV курсі є комплексний іспит, який здійснюється після вивчення всіх тем змістовного модуля 3 «Травматологія ЩЛД» та змістовного модуля 4 «Онкологія ЩЛД». До загального оцінювання дисципліни «Хірургічна стоматологія» допускаються студенти, які відвідали усі заняття, не мають незадовільних оцінок та виконали на 100% запропоновану кількість практичних навичок згідно навчальної програми. Оцінка з дисциплини виставляється як середня оцінка за змістовні модулі 3 та 4 до якої додається оцінка, якц отримав студент на комплексному іспиті.

 

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Перегляд Завантажити
  76КБ версія 1 11 вер. 2019 р., 03:26 Кафедра Хірургічної стоматології, імплантології та пар одонтології
ĉ
Перегляд Завантажити
  15КБ версія 1 11 вер. 2019 р., 04:57 Кафедра Хірургічної стоматології, імплантології та пар одонтології
ĉ
Перегляд Завантажити
  14КБ версія 1 9 вер. 2019 р., 04:56 Кафедра Хірургічної стоматології, імплантології та пар одонтології
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Перегляд Завантажити
  79КБ версія 2 9 вер. 2019 р., 04:55 Кафедра Хірургічної стоматології, імплантології та пар одонтології
ĉ
Перегляд Завантажити
  31КБ версія 2 9 вер. 2019 р., 04:55 Кафедра Хірургічної стоматології, імплантології та пар одонтології
ĉ
Перегляд Завантажити
  41КБ версія 3 11 вер. 2019 р., 03:20 Кафедра Хірургічної стоматології, імплантології та пар одонтології
ĉ
Перегляд Завантажити
  33КБ версія 2 9 вер. 2019 р., 04:55 Кафедра Хірургічної стоматології, імплантології та пар одонтології
ĉ
Перегляд Завантажити
  43КБ версія 2 11 вер. 2019 р., 03:20 Кафедра Хірургічної стоматології, імплантології та пар одонтології
Comments