Колектив кафедри

Ідашкіна Наталія Георгієвна


1972 р.н. Завідувач кафедрою. Кандидат медичних наук . Доцент. Вища лікарська категорія. 117 публікацій. Тема кандидатської дисертації: «Вдосконалення лікування переломів нижньої щелепи новою назубною дротяною шиною»

Гудар’ян Олександр Олександрович

1976 р.н. Декан стоматологічного факультету. Доктор медичних наук, професор. Вища лікарська категорія. Заслужений лікар України. 215 публікації. Дисертації: кандидатська - “Удосконалення методів діагностики та лікування генерализованого катарального гінгівіту, ускладненого тонзілярною інфекцією”. Докторська - “Обгрунтування диференційованих методів лікування генерализованого пародонтиту при цукровому діабеті 2 типу”

Комок Олексій Анатолійович


1972 р.н. Кандидат медичних наук, доцент. Вища лікарська категорія. 57 публікацій. Тема кандидатської дисертації:  «Оптимизация остеосинтеза нижней челюсти накостными минипластинами»

Чернов Дмитро Володимирович

1965 р.н Кандидат медичних наук, доцент. Вища лікарська категорія. 91 публікація. Помічник декана з науково-педагогічної роботи. Тема кандидатської дисертації:  «Восстановление функции жевания после хирургического лечения заболеваний, сопровождающихся воспалительной контрактурой жевательной мускулатуры»

Матросов Юрий Петрович

1956 р.н. Кандидат медичних наук, доцент. Вища лікарська категорія. 37 публікацій. Відповідальний за наукову роботу на кафедрі. Тема кандидатської дисертації: «Применение дозированного давления в сочетании с локальным охлаждением при хирургических вмешательствах в челюстно-лицевой области»

Марікуца Віктор Іванович

1955 р.н. Кандидат медичних наук, доцент. Вища лікарська категорія. 41 публікація. Відповідальний за лікувальну роботу на кафедрі. Тема кандидатської дисертації: «Лечение переломов нижней челюсти методом остеосинтеза накостными минипластинами»

Житній Микола Іванович

1946 р.н. Кандидат медичних наук, доцент. Вища лікарська категорія. 75 публікацій. Відповідальний за роботу з інтернами на кафедрі. Тема кандидатської дисертації: «Восстановление функциональной активности жевательных мышц при переломах нижней челюсти»

Ширінкін Сергій Володимирович

1976 р.н. Кандидат медичних наук, доцент. Вища лікарська категорія, 29 публікацій.&nbspТема кандидатської дисертації: «Комплексное лечение и профилактика первично и вторично развившихся дентальніх периимплантитов.» ;

Шмат Сергій Михайлович

1958 р.н. Кандидат медичних наук, асистент. Вища лікарська категорія. 45 публікацій. Відповідальний за лікарську практику  на кафедрі. Тема кандидатської дисертації: «Профилактика воспалительных осложнений при лечении переломов нижней челюсти»

Самойленко Ігор Андрійович

1989 р.н. Асистент. Кандидат медичних наук. 12 публікацій, 1 патент.  Тема кандидатської дисертації:«Реабилитационные мероприятия, тактика антиоксидантной и иммунокоррегирующей терапии при дентальной имплантации у больных генерализованным пародонтитом»

Шандиба Сергій Ігорович

1988 р.н. Асистент. Кандидат медичних наук. 20 публікацій, 1 патент. Відповідальний за навчальний процес на кафедрі. Тема кандидатської дисертації: «Особенности провдения регенаративно-реконструктивных вмешательств при генерализованном пародонтите у больных сахарным диабетом 2 типа.»

Дорогіна Олександра Сергіївна

1989 р.н. Асистент 

Кучеренко Тарас Олександрович

1989 р.н. Асистент 

Маджді Алиакбар

1974 р.н. Асистент. Вища лікарська категорія. 19 публікацій.

Москаленко Яна Ігорівна

1991 р.н. Асистент.

Неханевич Жана Михайлівна

1984 р.н. Асистент. Відповідальна за техніку безпеки на кафедрі.

Чередник Дмитро Олександрович

1992 р.н. Асистент.

Юнкін Ярослав Олегович

1978 р.н.  Асистент. . Перша лікарська категорія, 18 публікацій. Відповідальний за цивільну оборону на кафедрі.

Лазаренко Андрій Михайлович

1990 р.н. Асистент, старший лаборант 

Бієва Олександра Андріївна

1986 р.н. Лаборант 

Шматко Марія Олександрівна

1985 р.н. Медична сестра

Олійник Наталія Михайлівна

1955 р.н. Лаборант